Uzņēmuma misija

ir darbības veidi, darbi, ko uzņēmums apņemas vai domā pildīt. Tā var būt tikai noteiktu izstrādājumu izgatavošana vai pakalpojumu sniegšana, bet var būt arī vides sakārtošana. Misija ir izteikts uzņēmuma pastāvēšanas pamatojums, tā dod stratēģisko virzību, tā nosaka uzņēmējdarbības

Regulāra personāla kvalifikācijas celšana, kas strādā, lai sasniegtu klientu mārketinga mērķus, tos īstenojot ar kvalitatīvām un mūsdienīgām ražošanas iekārtām.

Personāla vadīšana ir viena no svarīgākajām funkcijām katrā uzņēmumā, lai tas varētu sekmīgi darboties nozarē un būtu pietiekami konkurētspējīgs. Personāls ir viena no svarīgākajām uzņēmuma pamatvērtībām, tādēļ ir jāpievērš īpaši liela vērība tā vadīšanai un motivēšanai. Galvenais ir spēja organizēt savu darbu, radošs gars un aktīva iesaistīšanās projektos. ZetaGD saskata savu spēku darbiniekos, tāpēc rūpējas par saviem cilvēkiem, nodrošinot darbam piemērotus darba apstākļus, apgūstot jaunas un modernas tehnoloģijas, ieviešot motivācijas sistēmas un veicot apmācības.